Informacije o sažecima

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.
Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja Kongresnoj agenciji, Conventus Credo, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Rok za slanje sažetaka je 30.6.2023.

Upute za pisanje sažetka

  • svaki sažetak mora sadržavati uvod, cilj studije, metode, rezultate i zaključak s naglaskom na nove i važne činjenice
  • ključne riječi ili keywords upisuju se na kraju sažetka
  • sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • maksimalna dužina teksta sažetka je 400 riječi
  • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima
  • prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
  • naziv institucije, grada i države autora I koautora
  • e-mail adresa autora

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca.
Molimo da pratite upute za slanje sažetaka na internetskoj stranici korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Rok za slanje sažetaka: 30. lipnja 2023.